W celu zastosowania stawki 0% VAT do WDT podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające wywóz towarów do innego kraju UE. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018r. od 01 stycznia 2020 roku obowiązuje domniemanie wywiezienia towarów do innego kraju UE na podstawie posiadania odpowiedniej dokumentacji.