Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania

Wyszukiwarka kodów GTU

Wyszukiwarka kodów GTU

LpRodzaj transakcjiKody GTU
1Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowymGTU_01
2Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj:GTU_02
2.1benzyn lotniczych (CN 2710 12 31)GTU_02
2.2benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 271012 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00)GTU_02
2.3gazu płynnego (LPG) (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00)GTU_02
2.4olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11)GTU_02
2.5olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90)GTU_02
2.6paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70)GTU_02
2.7paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21)GTU_02
2.8pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19)GTU_02
2.9paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U . z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt. 1-4 i 6-8GTU_02
2.10biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527)GTU_02
2.11pozostałych towarów , o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CNGTU_02
3Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 z wyłączeniem:
- wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła),
- smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,
- olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90,
- preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
GTU_03
4Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowymGTU_04
5Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, tj.:GTU_05
5.1wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 38.11.49.0)GTU_05
5.2odpady szklane (PKWiU 38.11.51.0)GTU_05
5.3odpady z papieru i tektury (PKWiU 38.11.52.0)GTU_05
5.4pozostałe odpady gumowe (PKWiU 38.11 .54.0)GTU_05
5.5odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.11.55.0)GTU_05
5.6odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 38.11.58.0)GTU_05
5.7niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 38.12.26.0)GTU_05
5.8odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 38.12.27)GTU_05
5.9surowce wtórne metalowe (PKWiU 38.32.2)GTU_05
5.10surowce wtórne ze szkła (PKWiU 38.32.31.0)GTU_05
5.11surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 38.32.32.0)GTU_05
5.12surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.32.33.0)GTU_05
5.13surowce wtórne z gumy (PKWiU 38.32.34.0)GTU_05
6Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy, tj.:GTU_06
6.1emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 20.59.12.0)GTU_06
6.2atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 20.59.30.0)GTU_06
6.3płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch (PKWiU 22.21.30.0)GTU_06
6.4elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory (PKWiU 26.11.30.0)GTU_06
6.5komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26.20.1)GTU_06
6.6jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD) (PKWiU 26.20.21.0)GTU_06
6.7półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD (PKWiU 26.20.22.0)GTU_06
6.8telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU 26.30.22.0)GTU_06
6.9konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów (PKWiU 26.40.60.0)GTU_06
6.10aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 26.70.13.0)GTU_06
6.11części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 28.23.26.0)GTU_06
6.12pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD (PKWiU 58.29.11.0)GTU_06
6.13pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD (PKWiU 58.29.29.0)GTU_06
6.14pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD (PKWiU 59.11.23.0)GTU_06
7Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10, tj.:GTU_07
7.1ciągniki (w tym rolnicze , gąsienicowe, drogowe do naczep) (CN 8701) - z wyłączeniem pojazdów:
- do transportu wewnątrzzakładowego z własnym napędem, niewyposażonych w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości,
- ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych,
- części powyższych pojazdów.
GTU_07
7.2pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą (CN 8702)GTU_07
7.3samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702) , włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi (CN 8703)GTU_07
7.4pojazdy silnikowe do transportu towarów (CN 8704)GTU_07
7.5pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (np. pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne) (CN 8705)GTU_07
7.6podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych poz. 8701 – 8705 (CN 8706)GTU_07
7.7nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych poz. 8701 – 8705 (CN 8707)GTU_07
7.8części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych poz. 8701 8705 (CN 8708), w tym:GTU_07
7.8.1zderzaki i ich części (CN 8708 10)GTU_07
7.8.2pasy bezpieczeństwa (CN 8708 21)GTU_07
7.8.3hamulce i hamulce ze wspomaganiem; ich części (CN 8708 30)GTU_07
7.8.4skrzynie biegów (przekładniowe) oraz ich części (CN 8708 40)GTU_07
7.8.5mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, nawet wyposażone w inne elementy przekładniowe, osie nienapędzane; ich części (CN 8708 50)GTU_07
7.8.6koła jezdne oraz ich części i akcesoria (CN 8708 70)GTU_07
7.8.7układy zawieszenia oraz ich części (włączając amortyzatory) (CN 8708 80)GTU_07
7.8.8chłodnice oraz ich części (CN 8708 91)GTU_07
7.8.9tłumiki i rury wydechowe; ich części (CN 8708 92)GTU_07
7.8.10sprzęgła i ich części (CN 8708 93)GTU_07
7.8.11koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie kierownicy; ich części (CN 8708 94)GTU_07
7.8.12poduszki powietrzne z systemem nadmuchiwania; ich części (CN 8708 95)GTU_07
7.8.13pozostałe (CN 8708 99)GTU_07
8Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy, tj.:GTU_08
8.1załącznik 12:GTU_08
8.1.1antyki o wieku przekraczającym 100 lat - wyłącznie biżuteria artystyczna (CN 9706 00 00)GTU_08
8.1.2- materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów,
- formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone,
- obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503),
- artykuły z nieutwardzonej żelatyny - wyłącznie wyroby z bursztynu (CN 9602)
GTU_08
8.1.3metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie towary:GTU_08
8.1.3.1srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną) (CN 7106) - w stanie surowym lub w postaci proszku, stopy srebra, lub w stanie półproduktu z wyłączeniem:
- srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną),
- półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur
GTU_08
8.1.3.2złoto (włącznie ze złotem platynowanym) (CN 7108) - w stanie surowym lub w postaci proszku, stopy złota, lub w stanie półproduktu z wyłączeniem:
- złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną),
- półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur
GTU_08
8.1.3.3platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku (CN 7110) - wyłącznie: proszek platyny, proszek palladu, proszek irydu, proszek rodu, platyna techniczna czysta, pallad technicznie czysty, rod technicznie czysty, iryd technicznie czysty, platyna o wysokiej czystości, pallad o wysokiej czystości, rod o wysokiej czystości, iryd o wysokiej czystości, stopy platyny, stopy irydu, stopy palladu, platyna w postaci półproduktu z wyłączeniem:
- platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali,
- półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur
GTU_08
8.1.3.4odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych (CN 7112) - wyłącznie:
- złom złota, złom srebra, złom platyny, złom palladu, złom irydu, odpady srebra
GTU_08
8.1.3.5artykuły biżuteryjne i ich części z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym (CN 7113)GTU_08
8.1.3.6artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym (CN 7114) - z wyłączeniem:
- dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,
- wyrobów kultu religijnego
GTU_08
8.1.3.7monety (CN 7118)GTU_08
8.2załącznik 15:GTU_08
8.2.1wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.31.0)GTU_08
8.2.2wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.32.0)GTU_08
8.2.3wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.35.0)GTU_08
8.2.4wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.36.0)GTU_08
8.2.5wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.41.0)GTU_08
8.2.6wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.43.0)GTU_08
8.2.7wyroby płaskie walcowane, o szerokości>= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane (PKWiU 24.10.51.0)GTU_08
8.2.8wyroby płaskie walcowane, o szerokości>= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane (PKWiU 24.10.52.0)GTU_08
8.2.9pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.61.0)GTU_08
8.2.10pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (PKWiU 24. 10.62 .0)GTU_08
8.2.11pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.10.65.0)GTU_08
8.2.12pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (PKWiU 24.10.66.0)GTU_08
8.2.13kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.71.0)GTU_08
8.2.14kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.10.73.0)GTU_08
8.2.15pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej (PKWiU 24.31.10.0)GTU_08
8.2.16pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.31.20.0)GTU_08
8.2.17wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane (PKWiU 24.32.10.0)GTU_08
8.2.18wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane (PKWiU 24.32.20.0)GTU_08
8.2.19kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.11.0)GTU_08
8.2.20arkusze żeberkowane ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.20.0)GTU_08
8.2.21drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 24.34.11.0)GTU_08
8.2.22srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku (PKWiU 24.41.10.0)GTU_08
8.2.23metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (PKWiU 24.41.50.0)GTU_08
8.2.24aluminium nieobrobione plastycznie (PKWiU 24.42.11.0)GTU_08
8.2.25pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych (PKWiU 24.45.30.0)GTU_08
8.2.26biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie:
- części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (PKWiU 32.12.13.0)
GTU_08
9Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), tj. objętych obowiązkiem zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiaru ich:
- wywozu poza terytorium Polski lub,
- zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Polski.
GTU_09
10Dostawa budynków, budowli i gruntów – przeniesienie praw do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami jak właściciel
- Usługi budowlane oraz remonty budynków nie są objęte oznaczeniem GTU_10
GTU_10
11Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)GTU_11
12Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: GTU_12
12.1doradczych, w tym: doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem:GTU_12
12.1.1usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.01)GTU_12
12.1.2usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego (PKWiU 62.02.02),GTU_12
12.1.3usługi związane z doradztwem finansowym (PKWiU 66.19.91)GTU_12
12.1.4usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego (PKWiU 69.10.11)GTU_12
12.1.5usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego (PKWiU 69.10.12)GTU_12
12.1.6usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy (PKWiU 69.10.13)GTU_12
12.1.7usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego (PKWiU 69.10.14)GTU_12
12.1.8usługi doradztwa podatkowego (PKWiU 69.20.3)GTU_12
12.1.9usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym (PKWiU 70.22.11)GTU_12
12.1.10usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków (PKWiU 70.22.12)GTU_12
12.1.11usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem (PKWiU 70.22.13)GTU_12
12.1.12usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi (PKWiU 70.22.14)GTU_12
12.1.13usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją (PKWiU 70.22.15)GTU_12
12.1.14usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem (PKWiU 70.22.16)GTU_12
12.1.15pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKWiU 70.22.3)GTU_12
12.1.16usługi doradcze w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych (PKWiU 71.11.24)GTU_12
12.1.17usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu (PKWiU 71.11.42)GTU_12
12.1.18usługi doradztwa technicznego (PKWiU 71.12.11)GTU_12
12.1.19usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki (PKWiU 71.12.31)GTU_12
12.1.20usługi doradztwa w sprawach środowiska (PKWiU 74.90.13)GTU_12
12.1.21usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa (PKWiU 74.90.15)GTU_12
12.1.22pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 74.90.19)GTU_12
12.2księgowych (PKWiU 69.20.2)GTU_12
12.3prawnych (PKWiU 69.1)GTU_12
12.4zarządczych: GTU_12
12.4.1usługi związane z zarządzaniem siecią (PKWiU 62.03.11)GTU_12
12.4.2usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.12)GTU_12
12.4.3usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) (PKWiU 63.11.12)GTU_12
12.4.4pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi (PKWiU 66.11.19)GTU_12
12.4.5usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych (PKWiU 66.30.11)GTU_12
12.4.6usługi związane z zarządzeniem funduszami emerytalnymi (PKWiU 66.30.12)GTU_12
12.4.7usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 68.32.11)GTU_12
12.4.8usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie (PKWiU 68.32.12)GTU_12
12.4.9usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie (PKWiU 68.32.13)GTU_12
12.4.10usługi zarządzania masą upadłościową (PKWiU 69.20.4)GTU_12
12.4.11usługi zarządzania procesami gospodarczymi (PKWiU 70.22.17)GTU_12
12.4.12pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych (PKWiU 70.22.2)GTU_12
12.4.13usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej (PKWiU 90.02.19.1)GTU_12
12.5marketingowych - marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia (PKWiU 73.11.12)GTU_12
12.6firm centralnych (head offices) (PKWiU 70.1)GTU_12
12.7reklamowych (PKWiU 73.1)GTU_12
12.8badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2)GTU_12
12.9w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72)GTU_12
12.10szkoleniowych – usługi w zakresie edukacji (PKWiU 85)GTU_12
13Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol 49.4, 52.1., tj.:GTU_13
13.1transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami (PKWiU 49.4), w tym:GTU_13
13.1.1transport drogowy towarów (PKWiU 49.41.1):GTU_13
13.1.1.1transport drogowy towarów samochodami – chłodniami (PKWiU 49.41.11)GTU_13
13.1.1.2transport drogowy produktów naftowych cysternami (PKWiU 49.41.12)GTU_13
13.1.1.3transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami (PKWiU 49.41.13)GTU_13
13.1.1.4transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach (PKWiU 49.41.14)GTU_13
13.1.1.5transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych (PKWiU 49.41.15)GTU_13
13.1.1.6transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt (PKWiU 49.41.16)GTU_13
13.1.1.7transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionych przez zwierzęta (PKWiU 49.41.17)GTU_13
13.1.1.8transport drogowy przesyłek pocztowych (PKWiU 49.41.18)GTU_13
13.1.1.9pozostały transport drogowy towarów (PKWiU 49.41.19)GTU_13
13.1.2wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKWiU 49.41.2)GTU_13
13.1.3usługi związane z przeprowadzkami (PKWiU 49.42.1):GTU_13
13.1.3.1usługi związane z przeprowadzkami świadczone na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11)GTU_13
13.1.3.2pozostałe usługi związane z przeprowadzkami (PKWiU 49.42.19)GTU_13
13.2magazynowanie i przechowywanie towarów (PKWiU 52.1), w tym:GTU_13
13.2.1magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych (PKWiU 52.10.11)GTU_13
13.2.2magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12)GTU_13
13.2.3magazynowanie i przechowywanie ziaren i zbóż (PKWiU 52.10.13)GTU_13
13.2.4magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKWiU 52.10.19)GTU_13
EnglishPolishSwedish