Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania

Rachunkowość finansowa i podatkowa

rachunkowość finansowa Osiągnij zamierzone cele swojej firmy Skoncentruj się na prowadzeniu i rozwijaniu swojej działalności Oszczędź czas na kontaktach z US i ZUS OBSZAR RACHUNKOWO - PODATKOWY

ZAKRES USŁUG:

 1. Opracowujemy i sporządzamy politykę rachunkowości z zakładowym planem kont dostosowanym do potrzeb informacyjno – sprawozdawczych spółki m.in.:
  • ustalamy szczegółowość grupowania kosztów,
  • dobieramy wariant ewidencji i rozliczania kosztów,
  • ustalamy zakres ewidencji analitycznej,
  • ustalamy metody wyceny aktywów i pasywów,
  • ustalamy próg istotności w wyborze dopuszczalnych uproszeń,
  • ustalamy procedury przeprowadzania inwentaryzacji,
  • tworzymy schemat organizacji obiegu dokumentów.
 1. Prowadzimy rachunek kosztów pełnych lub zmiennych, kalkulacje.
 2. Ustalamy metody pomiaru przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych.
 3. Dobieramy metody wyceny obrotu towarowego.
 4. Prowadzimy księgi rachunkowe (bieżące wprowadzanie dokumentów do systemu).
 5. Prowadzimy ewidencję nabycia VAT i ewidencję dostaw VAT oraz sporządzamy i składamy deklaracje VAT, pliki JPK oraz deklaracje podsumowujące VAT – UE.
 6. Prowadzimy ewidencję środków trwałych, ustalamy stawki amortyzacyjne, dokonujemy odpisów amortyzacyjnych.
 7. Sporządzamy miesięczne zestawienia obrotów i sald.
 8. Na bieżąco prowadzimy preliminarz płatności umożliwiający przegląd należności i zobowiązań z ich terminami płatności (od najwcześniejszych do najpóźniejszych terminów płatności, aktualizowany zgodnie z potrzebami Klienta).
 9. Umożliwiamy przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.
 10. Okresowo sprawdzamy drogą inwentaryzacji rzeczywisty stan aktywów i pasywów, organizujemy i nadzorujemy inwentaryzacje.
 11. Ustalamy wynik finansowy na koniec każdego miesiąca.
 12. Obliczamy zaliczki na podatek dochodowy.
 13. Informujemy o terminach i kwotach płatności zobowiązań publiczno-prawnych.
 14. Gromadzimy i przechowujemy dowody księgowe oraz pozostałą dokumentację księgową do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany okres sprawozdawczy.
EnglishPolishSwedish