Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania

Kadry i płace

Kadry i płace OBSZAR KADROWO - PŁACOWY 100% gwarancji bezpieczeństwa danych Szybkość wymiany informacji Ciągłość obsługi zawsze zgodnej z aktualnymi przepisami

ZAKRES USŁUG:

 1. Zajmujemy się administrowaniem aktami osobowymi pracowników (sporządzamy, prowadzimy, aktualizujemy i archiwizujemy dokumentację osobową pracowników i byłych pracowników).
 2. Sporządzamy dokumenty związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
 3. Prowadzimy ewidencję i rozliczamy czas pracy pracowników.
 4. Rozliczamy zwolnienia lekarskie.
 5. Ustalamy uprawnienia urlopowe i prowadzimy dokumentację z tym związaną.
 6. Wprowadzamy i aktualizujemy dane w systemie kadrowo-płacowym OPTIMA.
 7. Prowadzimy ewidencję obowiązkowych szkoleń BHP i Ppoż. pracowników oraz zapewniamy kontrolę ich aktualności.
 8. Przypominamy o terminie aktualizacji badań lekarskich pracowników.
 9. Prowadzimy dokumentację ubezpieczeniową (zgłaszamy i wyrejestrowujemy z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin) – obsługujemy program PŁATNIK.
 10. Zajmujemy się obsługą zajęć komorniczych.
 11. Wystawiamy wymagane przepisami dokumenty i zaświadczenia dla pracowników.
 12. Archiwizujemy dokumenty pracownicze w formie papierowej i elektronicznej.
 13. Naliczamy wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych.
 14. Obliczamy zasiłki chorobowe i inne zasiłki ZUS oraz zajmujemy się administrowaniem dokumentacją zasiłkową.
 15. Generujemy przelewy płacowe gotowe do zatwierdzenia w banku (eksport danych z programu księgowego).
 16. Rozliczamy delegacje krajowe i zagraniczne.
 17. Zajmujemy się obsługą dofinansowania osób niepełnosprawnych zatrudnionych w spółce z programu pomocowego dofinansowania wynagrodzeń z PFRON.
 18. Naliczamy, sporządzamy i wysyłamy deklaracje rozliczeniowe PFRON.
 19. Obsługujemy program PPK.
 20. Sporządzamy dokumenty ZUS.
EnglishPolishSwedish