Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania

Rachunkowość zarządcza

rachunkowość finansowa Obszar zarządczo - sprawozdawczy
Podejmuj optymalne decyzje operacyjne i rozwojowe
Kontroluj przebieg procesów oraz realizację planów i budżetu Identyfikuj zagrożenia i minimalizuj stopień ryzyka w swojej firmie

ZAKRES USŁUG:

 1. Sporządzamy zestawienia wynikowe według potrzeb Klienta, np.:

budżetowanie kosztów; analiza wyników w podziale na budowy, projekty, oddziały itp., specyfikacja kosztów rodzajowych; analiza wydatków zagregowanych na pracownikach.

 1. Sporządzamy dowolne, dostosowane do oczekiwań Klienta raporty w oparciu o najnowsze rozwiązania BI.
 2. Sporządzamy preliminarz płatności/specyfikację rozrachunków.
 3. Sporządzamy comiesięczne bilanse oraz rachunki zysków i strat.
 4. Sporządzamy comiesięczną kalkulację kosztów.
 5. Oferujemy konsulting podatkowy i finansowy.
 6. Merytorycznie wspieramy spółki w zakresie prawa pracy i administracji personalnej.
 7. Sporządzamy raporty oraz przygotowujemy analizy danych z zakresu administracji płac.
 8. Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe obejmujące:
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.
 1. Sporządzamy sprawozdania zarządu z działalności z analizą:
  • sytuacji majątkowej,
  • zadłużenia i obsługi długu,
  • płynności finansowej z uwzględnieniem rachunku Cash flow,
  • sytuacji dochodowej i rentowności.
 1. Sporządzamy sprawozdania GUS – obsługujemy portal internetowy GUS w zakresie sprawozdań o zatrudnieniu.
 2. Sporządzamy sprawozdania GUS zgodnie z wymogami tego organu w zakresie sprawozdań z obszaru rachunkowości oraz wszystkie pozostałe w przypadku wytypowania spółki przez GUS do badania (obsługujemy portal internetowy GUS).
 3. Sporządzamy sprawozdania PFRON – obsługujemy portal internetowy PFRON.
EnglishPolishSwedish