Hoppa till huvudinnehåll Gå till sökning

Bilaga nr 15

Bilaga nr 15

FÖRTECKNING ÖVER VAROR OCH TJÄNSTER SOM AVSES I ART. 105A UST. 1, ART. 106E SET. 1 PUNKT 18A, ART. 108A SET. 1A OCH KONST. 108E AKT
Pos.PKWiU-symbolProduktnamn (produktgrupp) / tjänstnamn (servicegrupp)
105.10.10.0Kol
205.20.10.0Lignit (brunkol)
310.4Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter - endast rapsolja
419.10.10.0Kol- och brunkolskoks och halvkoks eller torv; retortkol
519.20.11.0Briketter och liknande fasta bränslen av stenkol
619.20.12.0Briketter och liknande fasta bränslen av brunkol (brunkol)
720.59.12.0Ytsensibiliserande emulsioner för användning vid fotografering; kemiska preparat för användning inom fotografi, inte klassificerade någon annanstans - endast toners utan skrivhuvud för skrivare för automatiska databehandlingsmaskiner
820.59.30.0Skrivbläck, ritbläck och andra bläck och bläck - endast bläckpatroner utan skrivhuvud för automatiska databehandlingsmaskiner
922.21.30.0Plattor, ark, filmer, tejp och remsor av plast, inte förstärkta, laminerade eller kombinerade med andra material - endast stretchfilm
1024.10.12.0Ferrolegeringar
1124.10.14.0Grisjärn, spegelgris eller stålpellets och pulver
1224.10.31.0Varmvalsade platta produkter, bredd> = 600 mm, av olegerat stål
1324.10.32.0Varmvalsade platta produkter <600 mm breda, av olegerat stål
1424.10.35.0Varmvalsade platta produkter> 600 mm breda, av annat legerat stål, utom produkter av kiselelektriskt stål
1524.10.36.0Varmvalsade platta produkter, <600 mm breda, av annat legerat stål, utom produkter av kiselelektriskt stål
1624.10.41.0Kallvalsade platta produkter, bredd> = 600 mm, av olegerat stål
1724.10.43.0Kallvalsade platta produkter, bredd> = 600 mm, av annat legerat stål, utom produkter av kiselelektriskt stål
1824.10.51.0Plattvalsade produkter, bredd> = 600 mm, av olegerat stål, pläterad, belagd eller belagd
1924.10.52.0Plattvalsade produkter, med en bredd> = 600 mm, av annat legerat stål, pläterade, belagda eller belagda
2024.10.61.0Stänger, varmvalsade, i oregelbundet lindade spolar, av olegerat stål
2124.10.62.0Andra stänger av stål, inte vidare bearbetade än smidda, varmvalsade, dragna eller strängsprutade, inklusive de tvinnade efter valsning
2224.10.65.0Varmvalsade stänger, i oregelbundet lindade spolar, av annat legerat stål
2324.10.66.0Andra stänger av annat legerat stål, inte vidare bearbetade än smidda, varmvalsade, dragna eller strängsprutade, inklusive de tvinnade efter valsning
2424.10.71.0Öppna sektioner, inte vidare bearbetade än varmvalsade, varmdragna eller strängpressade, av olegerat stål
2524.10.73.0Öppna sektioner, inte vidare bearbetade än varmvalsade, varmdragna eller strängpressade, av annat legerat stål
2624.20.11.0Ledningsrör av det slag som används för olje- eller gasledningar, sömlösa, av stål
2724.20.12.0Hölje, slang och borrvätska, av det slag som används vid borrning efter olja eller gas, sömlöst, av stål
2824.20.13.0Andra rör, med cirkulärt tvärsnitt, sömlösa, av stål
2924.20.31.0Ledningsrör av det slag som används för olje- eller gasledningar, svetsade, ytterdiameter <= 406,4 mm, av stål
3024.20.33.0Andra rör och rör, med ett cirkulärt tvärsnitt, svetsade, med en ytterdiameter <= 406,4 mm, av stål
3124.20.34.0Rör och rör, med andra tvärsnitt än runda, svetsade, med ytterdiameter <= 406,4 mm, av stål
3224.20.40.0Rör- eller rörbeslag, andra än gjutna, av stål
3324.31.10.0Kalldragna stänger och vinklar, former och sektioner av olegerat stål
3424.31.20.0Kalldragna stänger och vinklar, former och sektioner av annat legerat stål
3524.32.10.0Kallvalsade platta produkter av stål, bredd <600 mm, obelagda
3624.32.20.0Kallvalsade platta produkter av stål, <600 mm breda, pläterade, belagda eller belagda
3724.33.11.0Öppna sektioner, kallformade eller formade, av olegerat stål
3824.33.20.0Ribbade plåtar av olegerat stål
3924.34.11.0Kalldragad tråd av olegerat stål
4024.41.10.0Silver, obearbetat eller i form av en mellanprodukt eller i pulverform
4124.41.20.0Obearbetat guld eller i form av en halvfabrikat eller i form av ett pulver, exklusive investeringsguld i den mening som avses i art. 121 i lagen, med förbehåll för punkt 43
4224.41.30.0Obearbetad eller halvfärdig platina eller i pulverform
43oavsett
PKWiU-symbol
Investeringsguld enligt definitionen i art. 121 i lagen
4424.41.40.0Basmetaller eller silverpläterade med guld, inte vidare bearbetade än halvfabrikat - endast silver, guldpläterade, ej annars bearbetade än halvfabrikat
4524.41.50.0Silverklädda oädelmetaller och platina-klädda oädelmetaller, silver eller guld, inte vidare bearbetade än halvfabrikat - endast guld och silver, platinerade, inte annat än halvfabrikat
4624.42.11.0Aluminium, obearbetat
4724.43.11.0Obearbetad bly
4824.43.12.0Obearbetad zink
4924.43.13.0Obearbetad tenn
5024.44.12.0Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering
5124.44.13.0Raffinerad koppar och kopparlegeringar, obearbetade; förkopparlegeringar
5224.44.21.0Pulver och flingor av koppar och dess legeringar
5324.44.22.0Kopparstänger, stänger, sektioner och trådstänger och dess legeringar
5424.44.23.0Trådar av koppar och dess legeringar
5524.45.11.0Obearbetat nickel
5624.45.30.0Andra icke-järnmetaller och artiklar därav; cermets; aska och rester som innehåller metaller och metallföreningar - endast basmetallavfall och skrot
5725.11.23.0Andra strukturer och delar därav; plattor, stavar, vinklar, sektioner, etc., av gjutjärn, stål eller aluminium - endast av stål
5825.93.13.0Tyg, grillar, nät och staket, av järn, stål eller koppartråd; gjutjärn, stål eller koppar expanderat nät - endast stål
5926.11.30.0Elektroniska integrerade kretsar - endast processorer
6026.20.1Datorer och andra automatiska databehandlingsmaskiner
6126.20.21.0Minnesenheter - Endast hårddiskar (HDD)
6226.20.22.0Solid state icke-flyktiga lagringsenheter - endast SSD
6326.30.22.0Telefoner för mobilnät eller för andra trådlösa nätverk - endast mobiltelefoner, inklusive smartphones
6426.40.20.0Televisionsmottagare, även med radiomottagare eller ljud- eller videoinspelnings- eller reproduceringsapparater
6526.40.60.0Videospelskonsoler (av det slag som används med en TV-mottagare eller fristående skärm) och annan arkad- eller spelutrustning med elektronisk skärm - exklusive delar och tillbehör
6626.70.13.0Digitala kameror och digitala kameror
6727.20.2Elektriska ackumulatorer och deras delar
6828.11.41.0Delar till förbränningsmotorer med gnisttändning, exklusive delar till flygmotorer
6928.23.26.0Kopieringsdelar och tillbehör - endast bläckpatroner och skrivhuvud för skrivare för automatiska databehandlingsmaskiner, toners med skrivhuvud för skrivare för automatiska databehandlingsmaskiner
7029.31.10.0Tändning och andra ledningsnät, av det slag som används i motorfordon, flygplan eller båtar - endast tändningar och andra ledningsnät av det slag som används i motorfordon
7129.31.21.0Tändstift; magnetos; magneto generatorer; magnetiska svänghjul; distributörer; Tändspolar
7229.31.22.0Startmotorer och startmotorer som fungerar som generatorer; andra generatorer och annan typ av utrustning för förbränningsmotorer
7329.31.23.0Elektrisk signalutrustning, vindrutetorkare och frostskydds- eller svettanordningar av det slag som används i fordon
7429.31.30.0Delar till annan elektrisk utrustning och tillbehör till fordon
7529.32.20.0Säkerhetsbälten, krockkuddar, kroppsdelar och tillbehör
7629.32.30.0Delar och tillbehör till motorfordon (exklusive motorcyklar), inte klassificerade någon annanstans
7730.91.20.0Delar och tillbehör för motorcyklar och sidovagnar
7832.12.13.0Smycken och delar därav och andra smycken och delar därav, tillverkade av guld och silver eller klädda med ädelmetall - endast delar av smycken och delar av andra smycken av guld, silver och platina, dvs. oavslutade eller ofullständiga smycken och distinkta smycken, inklusive belagd eller klädd med ädelmetall
7938.11.49.0Vrak för skrotning, andra än fartyg och andra flytande strukturer
8038.11.51.0Glasavfall
8138.11.52.0Papper och kartongavfall
8238.11.54.0Restgummiavfall
8338.11.55.0Plastavfall
8438.11.58.0Metallinnehållande icke-farligt avfall
8538.12.26.0Farligt metallavfall
8638.12.27Avfall och brist på elektriska celler och ackumulatorer; använt primära celler, använt primära batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer
8738.32.2Sekundära metallråvaror
8838.32.31.0Återvinningsbart glas
8938.32.32.0Återvinningsbara material av papper och kartong
9038.32.33.0Sekundära råvaror av plast
9138.32.34.0Sekundära råvaror av gummi
92Motorbensin, dieseloljor, gaser avsedda för drivning av förbränningsmotorer - i den mening som avses i bestämmelserna om punktskatt
93Uppvärmningsoljor och smörjoljor - i den mening som avses i bestämmelserna om punktskatt
9458.29.11.0Programvarupaket för operativsystem - endast SSD-enheter
9558.29.29.0Andra programvarupaket - endast SSD-enheter
9659.11.23.0Andra filmer och videoinspelningar på skivor, magnetband osv. På media - endast SSD
97oavsett PKWiU-symbolenTjänster inom området för överföring av utsläppsrätter för växthusgaser som avses i lagen av den 12 juni 2015 om handel med utsläppsrätter för växthusgasutsläpp (Journal of Laws of 2018, punkterna 1201 och 2538, och av 2019, post 730, 1501 och 1532)
9841.00.30.0Byggnadsarbeten relaterade till byggande av bostadshus (arbeten relaterade till byggande av nya byggnader, ombyggnad eller renovering av befintliga byggnader)
9941.00.40.0Byggnadsarbeten relaterade till uppförande av icke-bostadshus (verk relaterade till byggande av nya byggnader, ombyggnad eller renovering av befintliga byggnader)
10042.11.20.0Allmänna byggnadsarbeten relaterade till byggandet av motorvägar, vägar, gator och andra vägar för fordon och fotgängare och byggande av landningsbanor
10142.12.20.0Allmänna byggnadsarbeten relaterade till byggandet av järnvägar och underjordiska järnvägar
10242.13.20.0Allmänna byggnadsarbeten relaterade till konstruktion av broar och tunnlar
10342.21.21.0Allmänna byggnadsarbeten relaterade till konstruktion av transmissionsledningar
10442.21.22.0Allmänna byggnadsarbeten relaterade till byggandet av distributionsnät, inklusive tillhörande arbeten
10542.21.23.0Allmänna byggnadsarbeten relaterade till konstruktion av bevattningssystem (kanaler), vattenledningar och ledningar, anläggningar för vatten- och avloppsrening och pumpstationer
10642.21.24.0Arbetar med att borra brunnar och vattenintag och installera septiktankar
10742.22.21.0Allmänna byggnadsarbeten relaterade till konstruktion av telekommunikations- och kraftöverföringsledningar
10842.22.22.0Allmänna byggnadsarbeten relaterade till konstruktion av telekommunikation och kraftfördelningslinjer
10942.22.23.0Allmänna byggverksamheter relaterade till kraftverkskonstruktion
11042.91.20.0Allmänna byggnadsarbeten relaterade till byggandet av kajer, hamnar, dammar, lås och relaterade hydrotekniska anläggningar
11142.99.21.0Allmänna byggnadsarbeten relaterade till byggandet av produktions- och gruvindustrin
11242.99.22.0Allmänna byggnadsarbeten relaterade till byggandet av stadioner och idrottsplatser
11342.99.29.0Allmänna byggnadsarbeten relaterade till konstruktion av andra anläggningskonstruktioner, inte klassificerade någon annanstans
11443.11.10.0Verk relaterade till rivning och rivning av byggnader
11543.12.11.0Arbeten relaterade till beredningen av anläggningen för byggande, med undantag av markarbeten
11643.12.12.0Jordbearbetning: verk relaterade till grävgravar och utgrävningar samt rörlig jord
11743.13.10.0Arbeten relaterade till utgrävningar och geologiska och tekniska borrningar
11843.21.10.1Arbetar relaterade till implementering av elektriska installationer för säkerhet
11943.21.10.2Funktioner relaterade till prestanda för andra elektriska installationer
12043.22.11.0Arbeten relaterade till implementering av VVS- och dräneringsinstallationer
12143.22.12.0Arbetar relaterade till implementering av värme-, ventilations- och luftkonditioneringsinstallationer
12243.22.20.0Verk relaterade till gasinstallationer
12343.29.11.0Arbeten relaterade till installation av isolering
12443.29.12.0Montering fungerar
12543.29.19.0Annan installation fungerar också
12643.31.10.0Gipsarbeten
12743.32.10.0Snickeriinstallationsarbete
12843.33.10.0Arbetar med att lägga golv och mot väggar
12943.33.21.0Fungerar med att lägga terrazzo, marmor, granit eller skiffergolv och väggar
13043.33.29.0Andra verk relaterade till installation av golv och väggar (inklusive tapetsering), nes
13143.34.10.0Målning fungerar
13243.34.20.0Glas fungerar
13343.39.11.0Verk relaterade till produktion av dekorativa element
13443.39.19.0Verk relaterade till utförande av andra färdigbyggnadsarbeten, inte klassificerade någon annanstans
13543.91.11.0Verk relaterade till konstruktion av takkonstruktioner
13643.91.19.0Arbeten relaterade till utförande av andra takarbeten
13743.99.10.0Fungerar med installation av fukt- och vattentäta isolering
13843.99.20.0Arbeten relaterade till montering och demontering av byggnadsställningar
13943.99.30.0Foundation arbetar, inklusive högkörning
14043.99.40.0Betong fungerar
14143.99.50.0Arbeten relaterad till uppförande av stålkonstruktioner
14243.99.60.0Verk relaterade till uppförande av tegel- och stenstrukturer
14343.99.70.0Verk relaterade till montering och montering av prefabricerade komponenter
14443.99.90.0Verk relaterade till utförande av andra specialiserade byggverk, inte klassificerade någon annanstans
14545.31.1Partihandel med delar och tillbehör till motorfordon, utom motorcyklar
14645.32.1Detaljhandel med delar och tillbehör till motorfordon (exklusive motorcyklar) i specialbutiker
14745.32.2Annan detaljhandel med delar och tillbehör till motorfordon, exklusive motorcyklar
14845.40.10.0Partihandel med motorcyklar och deras delar och tillbehör - endast försäljning av motorcykeldelar och tillbehör
14945.40.20.0Detaljhandel med motorcyklar och deras delar och tillbehör i specialbutiker - endast försäljning av motorcykeldelar och tillbehör
15045.40.30.0Annan detaljhandel med motorcyklar och delar och tillbehör till dessa - endast detaljhandel med delar och tillbehör till motorcyklar
Źródło:
English