Hoppa till huvudinnehåll Gå till sökning

GTU-kodsökare

GTU-kodsökare

LpTyp av transaktionGTU-koder
1Leverans av alkoholhaltiga drycker - etylalkohol, öl, vin, jästa drycker och mellanprodukter i den mening som avses i bestämmelserna om punktskattGTU_01
2Leveransen av de varor som avses i art. 103 sek. 5aa i mervärdesskattelagen, dvs.GTU_02
2.1flygbensin (CN 2710 12 31)GTU_02
2.2motorbensin (CN 2710 12 25 - exklusive sprit och industriell bensin, CN 271012 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00)GTU_02
2.3flytande gas (LPG) (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00)GTU_02
2.4dieseloljor (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11)GTU_02
2.5värmeoljor (KN 2710 19 62, KN 2710 19 64, KN 2710 19 68, KN 2710 20 31, KN 2710 20 35, KN 2710 20 39, KN 2710 20 90)GTU_02
2.6bränsle med jetbensin (CN 2710 12 70)GTU_02
2.7fotogenbränslen för jetmotorer (CN 2710 19 21)GTU_02
2.8andra dieseloljor (KN 2710 19 46, KN 2710 19 47, KN 2710 19 48, KN 2710 20 15, KN 2710 20 17, KN 2710 20 19)GTU_02
2.9flytande bränslen i den mening som avses i lagen av den 25 augusti 2006 om systemet för övervakning och granskning av bränslekvalitet (Journal of Laws of 2019, punkterna 660 och 1527), som inte ingick i punkt 1-4 och 6-8GTU_02
2.10flytande biodrivmedel i den mening som avses i lagen av den 25 augusti 2006 om biokomponenter och flytande biodrivmedel (Journal of Laws of 2019, 1155, 1123, 1210 och 1527)GTU_02
2.11andra varor som avses i art. 86 sek. 2 i lagen av den 6 december 2008 om punktskatt, listad i bilaga 1 till denna lag, oavsett KN-nummerGTU_02
3Tillförsel av eldningsolja i den mening som avses i bestämmelserna om punktskatt och smörjoljor, andra oljor som omfattas av KN-nummer 2710 19 71 till 2710 19 99 bortsett från:
- Produkter som omfattas av KN-nummer 2710 19 85 (vita oljor, flytande paraffin).
- Smörjmedel av plast som omfattas av KN-nummer 2710 19 99.
- smörjoljor som omfattas av KN-nummer 2710 20 90,
- smörjmedel enligt KN-nummer 3403, utom plastsmörjmedel enligt detta nummer.
GTU_03
4Leverans av tobaksprodukter, råtobak, vätska för elektroniska cigaretter och innovativa produkter, i den mening som avses i bestämmelserna om punktskattGTU_04
5Leverans av avfall - endast specificerat i artikeln 79-91 i bilaga 15 till mervärdesskattelagen, dvs.GTU_05
5.1vrak avsedda för skrotning, andra än fartyg och andra flytande strukturer (PKWiU 38.11.49.0)GTU_05
5.2glasavfall (PKWiU 38.11.51.0)GTU_05
5.3pappers- och kartongavfall (PKWiU 38.11.52.0)GTU_05
5.4annat gummiavfall (PKWiU 38.11 .54.0)GTU_05
5.5plastavfall (PKWiU 38.11.55.0)GTU_05
5.6icke-farligt avfall som innehåller metall (PKWiU 38.11.58.0)GTU_05
5.7farligt metallinnehållande avfall (PKWiU 38.12.26.0)GTU_05
5.8avfall och brist på elektriska celler och ackumulatorer; förbrukade primära celler, batterier och elektriska ackumulatorer (PKWiU 38.12.27)GTU_05
5.9sekundära metallråvaror (PKWiU 38.32.2)GTU_05
5.10återvinningsbara glasmaterial (PKWiU 38.32.31.0)GTU_05
5.11återvinningsbara material från papper och kartong (PKWiU 38.32.32.0)GTU_05
5.12sekundära råvaror av plast (PKWiU 38.32.33.0)GTU_05
5.13sekundära råvaror av gummi (PKWiU 38.32.34.0)GTU_05
6Leverans av elektroniska enheter och delar och material till detta, endast specificerad i artikeln 7-9, 59-63, 65, 66, 69 och 94-96 i bilaga 15 till lagen, dvs.GTU_06
6.1ytsensibiliserande emulsioner för användning vid fotografering; kemiska preparat för användning vid fotografering, ej klassificerade endast toners utan skrivhuvud för skrivare för automatiska databehandlingsmaskiner (PKWiU 20.59.12.0)GTU_06
6.2skrivbläck, ritbläck och andra bläck och bläck endast bläckpatroner utan skrivhuvud för automatiska databehandlingsmaskiner (PKWiU 20.59.30.0)GTU_06
6.3plattor, ark, filmer, tejp och remsor av plast, inte förstärkta, laminerade eller kombinerade med andra material - endast stretchfolie (PKWiU 22.21.30.0)GTU_06
6.4elektroniska integrerade kretsar - endast processorer (PKWiU 26.11.30.0)GTU_06
6.5datorer och andra maskiner för automatisk databehandling (PKWiU 26.20.1)GTU_06
6.6minnesenheter - endast hårddiskar (HDD) (PKWiU 26.20.21.0)GTU_06
6.7halvledare icke-flyktiga minnesenheter - endast SSD-enheter (PKWiU 26.20.22.0)GTU_06
6.8telefoner för mobilnät eller för andra trådlösa nätverk - endast mobiltelefoner, inklusive smartphones (PKWiU 26.30.22.0)GTU_06
6.9videospelskonsoler (av det slag som används med en TV eller en fristående skärm) och andra arkad- eller spelanordningar med elektronisk skärm - exklusive delar och tillbehör (PKWiU 26.40.60.0)GTU_06
6.10digitala kameror och digitala kameror (PKWiU 26.70.13.0)GTU_06
6.11delar och tillbehör för kopiatorer - endast bläckpatroner och skrivhuvud för skrivare för automatiska databehandlingsmaskiner, toners med skrivarhuvud för skrivare för automatiska databehandlingsmaskiner (PKWiU 28.23.26.0)GTU_06
6.12operativsystems mjukvarupaket - endast SSD: er (PKWiU 58.29.11.0)GTU_06
6.13andra programvarupaket - endast SSD-diskar (PKWiU 58.29.29.0)GTU_06
6.14andra filmer och videoinspelningar på skivor, magnetband osv. på media - endast SSD (PKWiU 59.11.23.0)GTU_06
7Leverans av fordon och bildelar med endast koder CN 8701 - 8708 och CN 8708 10, dvs.GTU_07
7.1traktorer (inklusive jordbruks-, band- och vägtraktorer för påhängsvagnar) (CN 8701) - exklusive fordon:
- för självgående interntransport, inte utrustad med lyftanordningar, av det slag som används i fabriker, lager, hamnar eller flygplatser, för transport av gods över korta avstånd,
- traktorer av den typ som används på järnvägsstationsplattformar,
- delar av ovanstående fordon.
GTU_07
7.2motorfordon för transport av tio eller fler personer med föraren (CN 8702)GTU_07
7.3bilar och andra motorfordon som huvudsakligen är konstruerade för transport av passagerare (andra än de som omfattas av nr 8702), inklusive person- och godsfordon (stationbilar) och racerbilar (CN 8703)GTU_07
7.4motorfordon för godstransport (CN 8704)GTU_07
7.5speciella motorfordon, andra än de som huvudsakligen är avsedda för transport av människor eller gods (t.ex. nödtjänstfordon, lastbilskranar, brandbilar, betongblandare, sopmaskiner, vattningsmaskiner, mobila verkstäder, mobila radiologiska stationer) (CN 8705)GTU_07
7.6chassi med motorer, för motorfordon som omfattas av artikel 8701 - 8705 (CN 8706)GTU_07
7.7karosseri (inklusive hytter), för motorfordon som omfattas av artikel 8701 - 8705 (CN 8707)GTU_07
7.8delar och tillbehör till motorfordon som omfattas av artikeln 8701 8705 (CN 8708), inklusive:GTU_07
7.8.1stötfångare och delar till dessa (CN 8708 10)GTU_07
7.8.2säkerhetsbälten (CN 8708 21)GTU_07
7.8.3servobromsar och bromsar; delar till dessa (CN 8708 30)GTU_07
7.8.4växellådor (växellådor) och deras delar (CN 8708 40)GTU_07
7.8.5drivaxlar med differentier, även utrustade med andra transmissionskomponenter, icke drivande axlar; delar till dessa (CN 8708 50)GTU_07
7.8.6väghjul och deras delar och tillbehör (CN 8708 70)GTU_07
7.8.7upphängningssystem och delar (inklusive stötdämpare) (CN 8708 80)GTU_07
7.8.8kylare och delar till dessa (CN 8708 91)GTU_07
7.8.9ljuddämpare och avgasrör; delar till dessa (CN 8708 92)GTU_07
7.8.10kopplingar och delar till dessa (CN 8708 93)GTU_07
7.8.11rattar, rattstänger och styrväxlar; delar till dessa (CN 8708 94)GTU_07
7.8.12krockkuddar med ett inflationssystem; delar till dessa (CN 8708 95)GTU_07
7.8.13övrigt (CN 8708 99)GTU_07
8Tillförsel av ädla och icke-ädla metaller - endast specificerat i artikeln 1-3 i bilaga 12 till lagen och i punkt 12-25, 33-40, 45, 46, 56 och 78 i bilaga 15 till lagen, dvs.GTU_08
8.1bilaga 12:GTU_08
8.1.1antikviteter äldre än 100 år - endast konstnärliga smycken (CN 9706 00 00)GTU_08
8.1.2- bearbetade vegetabiliska eller mineralsnidande material och artiklar tillverkade av sådana material,
- Gjutna eller snidade artiklar av vax, stearin, tandkött och naturhartser eller modelleringsmassor samt andra gjutna eller snidade artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.
- bearbetat, ohärdat gelatin (utom gelatin enligt nr 3503),
- artiklar gjorda av ohärdad gelatin - endast artiklar gjorda av bärnsten (CN 9602)
GTU_08
8.1.3ädelmetaller och metaller klädda med ädla metaller - endast varor:GTU_08
8.1.3.1silver (inklusive silverpläterat med guld eller platina) (CN 7106) - obearbetat eller i form av pulver, silverlegeringar eller halvfabrikat bortsett från:
- silver (inklusive guld eller platina) i form av silverfolie och silverlegeringar (inklusive guld eller platina),
- Halvfabrikat av silver eller silverlegeringar, andra än i form av remsor, remsor, ark, trådar, stavar, sektioner, rör
GTU_08
8.1.3.2guld (inklusive platinaguld) (CN 7108) - obearbetat eller i form av pulver, guldlegeringar eller halvfabrikat bortsett från:
- guld (även belagt med platina) i form av guldfolie och guldlegeringar (även belagt med platina),
- Halvfabrikat av guld eller av guldlegeringar andra än i form av ark, remsor, remsor, trådar, stavar, rör
GTU_08
8.1.3.3platina, obearbetad eller halvfabrikat eller i pulverform (CN 7110) - endast: platinapulver, palladiumpulver, iridiumpulver, rodiumpulver, tekniskt rent platina, tekniskt rent palladium, tekniskt rent rodium, tekniskt rent iridium, platin med hög renhet, palladium med hög renhet, rodium med hög renhet, iridium med hög renhet, platinlegeringar , iridiumlegeringar, palladiumlegeringar, platina som mellanprodukt bortsett från:
- platina i form av filmer gjorda av platina, palladium, iridium, osmium, rodium och rutenium och legeringar av dessa metaller.
- Halvfabrikat av dessa metaller och deras legeringar andra än i form av ark, remsor, remsor, trådar, stavar, rör
GTU_08
8.1.3.4avfall och skrot av ädla metaller eller metaller klädda med ädelmetaller; annat avfall och skrot som innehåller ädelmetaller eller ädelmetallföreningar av det slag som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller (CN 7112) - endast:
- guldskrot, silverskrot, platinskrot, palladiumskrot, iridiumskrot, silveravfall
GTU_08
8.1.3.5smycken och delar därav av ädelmetall eller av metall pläterad med ädelmetall (CN 7113)GTU_08
8.1.3.6Varor av guldsmedssmycken och delar till sådana, av ädelmetall eller av metall pläterad med ädelmetall (CN 7114) - bortsett från:
- hängivna föremål av andra metaller än ädla metaller,
- produkter från religiös tillbedjan
GTU_08
8.1.3.7mynt (CN 7118)GTU_08
8.2bilaga 15:GTU_08
8.2.1varmvalsade platta produkter, bredd> = 600 mm, tillverkade av olegerat stål (PKWiU 24.10.31.0)GTU_08
8.2.2varmvalsade platta produkter, <600 mm breda, av olegerat stål (PKWiU 24.10.32.0)GTU_08
8.2.3varmvalsade platta produkter, bredd> = 600 mm, av annat legerat stål, utom produkter av kiselelektriskt stål (PKWiU 24.10.35.0)GTU_08
8.2.4varmvalsade platta produkter, <600 mm breda, av annat legerat stål, utom produkter av kiselelektriskt stål (PKWiU 24.10.36.0)GTU_08
8.2.5kallvalsade platta produkter, bredd> = 600 mm, tillverkade av olegerat stål (PKWiU 24.10.41.0)GTU_08
8.2.6kallvalsade platta produkter, bredd> = 600 mm, av annat legerat stål, utom produkter av kiselelektriskt stål (PKWiU 24.10.43.0)GTU_08
8.2.7plattvalsade produkter, med en bredd> = 600 mm, av olegerat stål, pläterad, belagd eller belagd (PKWiU 24.10.51.0)GTU_08
8.2.8plattvalsade produkter, med en bredd> 600 mm, av annat legerat stål, pläterad, belagd eller belagd (PKWiU 24.10.52.0)GTU_08
8.2.9varmvalsade stänger, i oregelbundet lindade spolar, tillverkade av olegerat stål (PKWiU 24.10.61.0)GTU_08
8.2.10andra stålstänger, inte vidare bearbetade än smidda, varmvalsade, dragna eller strängsprutade, inklusive de tvinnade efter valsning (PKWiU 24 .10.62)GTU_08
8.2.11varmvalsade stänger, i oregelbundet lindade spolar, av annat legerat stål (PKWiU 24.10.65.0)GTU_08
8.2.12andra stänger av annat legerat stål, inte vidare bearbetade än smidda, varmvalsade, dragna eller strängsprutade, inklusive de tvinnade efter valsning (PKWiU 24.10.66.0)GTU_08
8.2.13öppna sektioner, inte vidare bearbetade än varmvalsade, varmdragna eller strängsprutade, av olegerat stål (PKWiU 24.10.71.0)GTU_08
8.2.14öppna sektioner, inte vidare bearbetade än varmvalsade, varmdragna eller strängsprutade, av annat legerat stål (PKWiU 24.10.73.0)GTU_08
8.2.15kalldragna stänger och vinklar, former och sektioner av olegerat stål (PKWiU 24.31.10.0)GTU_08
8.2.16kalldragna stänger och vinklar, former och sektioner, av annat legerat stål (PKWiU 24.31.20.0)GTU_08
8.2.17kallvalsade platta produkter av stål, <600 mm breda, obelagda (PKWiU 24.32.10.0)GTU_08
8.2.18kallvalsade platta produkter av stål, <600 mm breda, pläterade, belagda eller belagda (PKWiU 24.32.20.0)GTU_08
8.2.19öppna sektioner, kallformade eller formade, av olegerat stål (PKWiU 24.33.11.0)GTU_08
8.2.20ribbade plåtar av olegerat stål (PKWiU 24.33.20.0)GTU_08
8.2.21kalldragad tråd, olegerat stål (PKWiU 24.34.11.0)GTU_08
8.2.22silver, obearbetat eller i form av en mellanprodukt eller i form av pulver (PKWiU 24.41.10.0)GTU_08
8.2.23silverklädda oädelmetaller och platina-klädda oädelmetaller, silver eller guld, inte vidare bearbetade än endast halvfabrikat guld och silver, platinerade, ej annars bearbetade än halvfärdiga (PKWiU 24.41.50.0)GTU_08
8.2.24obearbetad aluminium (PKWiU 24.42.11.0)GTU_08
8.2.25andra icke-järnmetaller och artiklar därav; cermets; aska och rester som innehåller metaller och metallföreningar endast basmetallavfall och skrot (PKWiU 24.45.30.0)GTU_08
8.2.26smycken och delar därav och andra smycken och delar därav, av guld och silver eller klädda med ädelmetall - endast:
- Delar av smycken och delar av andra smycken av guld, silver och platina, dvs. oavslutade eller ofullständiga smycken och klara smycken, inklusive de belagda eller klädda med ädelmetall (PKWiU 32.12.13.0)
GTU_08
9Leverans av läkemedel och medicintekniska produkter - läkemedel, livsmedel för särskild näringsändamål och medicintekniska produkter, med förbehåll för anmälningsskyldigheten enligt art. 37av stycke. 1 i läkemedelslagen av den 6 september 2001 (Journal of Laws of 2019, punkt 499, med ändringar), dvs. omfattas av skyldigheten att underrätta huvudläkemedelsinspektionen om deras avsikt att:
- exportera utanför Polens territorium, eller
- avyttring till en enhet som verkar utanför Polen.
GTU_09
10Leverans av byggnader, strukturer och mark - Överföring av rättigheter att avyttra byggnader, strukturer och mark som ägare
- Byggtjänster och renovering av byggnader omfattas inte av GTU_10
GTU_10
11Tillhandahållande av tjänster för överföring av utsläppsrätter för växthusgaserhänvisas till i lagen av den 12 juni 2015 om systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (Journal of Laws 2018, punkterna 1201 och 2538 och 2019, punkterna 730, 1501 och 1532)GTU_11
12Tillhandahållande av immateriella tjänster - endast: GTU_12
12.1rådgivningstjänster, inklusive: juridisk rådgivning och skatterådgivning, rådgivning relaterad till ledning:GTU_12
12.1.1konsulttjänster för datorhårdvara (PKWiU 62.02.01)GTU_12
12.1.2tjänster relaterade till rådgivning inom datorprogramvara (PKWiU 62.02.02),GTU_12
12.1.3finansiella konsulttjänster (PKWiU 66.19.91)GTU_12
12.1.4juridisk rådgivning och representationstjänster inom området straffrätt (PKWiU 69.10.11)GTU_12
12.1.5juridisk rådgivning och representationstjänster inom affärsjuridik (PKWiU 69.10.12)GTU_12
12.1.6juridisk rådgivning och representationstjänster inom arbetsrätten (PKWiU 69.10.13)GTU_12
12.1.7juridisk rådgivning och representationstjänster inom civilrätt (PKWiU 69.10.14)GTU_12
12.1.8skatterådgivningstjänster (PKWiU 69.20.3)GTU_12
12.1.9rådgivningstjänster relaterade till strategisk ledning (PKWiU 70.22.11)GTU_12
12.1.10rådgivningstjänster relaterade till ekonomisk förvaltning, exklusive skatter (PKWiU 70.22.12)GTU_12
12.1.11rådgivningstjänster relaterade till marknadshantering (PKWiU 70.22.13)GTU_12
12.1.12rådgivningstjänster relaterade till personalhantering (PKWiU 70.22.14)GTU_12
12.1.13konsulttjänster relaterade till produktionshantering (PKWiU 70.22.15)GTU_12
12.1.14konsulttjänster relaterade till hantering av försörjningskedjan och andra konsulttjänster relaterade till ledning (PKWiU 70.22.16)GTU_12
12.1.15andra rådgivningstjänster relaterade till att driva ett företag (PKWiU 70.22.3)GTU_12
12.1.16konsulttjänster inom arkitekt- och byggprojekt (PKWiU 71.11.24)GTU_12
12.1.17konsulttjänster inom arkitektonisk landskapsarkitektur (PKWiU 71.11.42)GTU_12
12.1.18tekniska konsulttjänster (PKWiU 71.12.11)GTU_12
12.1.19konsulttjänster inom geologi och geofysik (PKWiU 71.12.31)GTU_12
12.1.20miljökonsulttjänster (PKWiU 74.90.13)GTU_12
12.1.21säkerhetskonsulttjänster (PKWiU 74.90.15)GTU_12
12.1.22andra vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, inte klassificerade någon annanstans (PKWiU 74.90.19)GTU_12
12.2revisorer (PKWiU 69.20.2)GTU_12
12.3lagligt (PKWiU 69.1)GTU_12
12.4förvaltning: GTU_12
12.4.1nätverkshanteringstjänster (PKWiU 62.03.11)GTU_12
12.4.2tjänster relaterade till hantering av IT-system (PKWiU 62.03.12)GTU_12
12.4.3webbplatshanteringstjänster (hosting) (PKWiU 63.11.12)GTU_12
12.4.4andra tjänster relaterade till hanteringen av finansmarknaderna (PKWiU 66.11.19)GTU_12
12.4.5tjänster relaterade till förvaltningen av en värdepappersportfölj, utom pensionsfonder (PKWiU 66.30.11)GTU_12
12.4.6tjänster relaterade till förvaltningen av pensionsfonder (PKWiU 66.30.12)GTU_12
12.4.7tjänster för förvaltning av bostadsfastigheter som tillhandahålls på begäran, med undantag för fastigheter i delägande (PKWiU 68.32.11)GTU_12
12.4.8fastighetsförvaltningstjänster tillhandahålls på begäran (PKWiU 68.32.12)GTU_12
12.4.9fastighetsförvaltningstjänster tillhandahålls på begäran (PKWiU 68.32.13)GTU_12
12.4.10konkursbo förvaltningstjänster (PKWiU 69.20.4)GTU_12
12.4.11tjänster för hantering av affärsprocesser (PKWiU 70.22.17)GTU_12
12.4.12andra projektledningstjänster, exklusive byggprojekt (PKWiU 70.22.2)GTU_12
12.4.13tjänster för rättighetshantering relaterade till konstnärlig, litterär och musikalisk skapelse, exklusive film- och audiovisuella verk (PKWiU 90.02.19.1)GTU_12
12.5marknadsföring - direktmarknadsföring och direktreklam (PKWiU 73.11.12)GTU_12
12.6huvudkontor (PKWiU 70.1)GTU_12
12.7reklam (PKWiU 73.1)GTU_12
12.8marknads- och opinionsundersökning (PKWiU 73.2)GTU_12
12.9inom forsknings- och utvecklingsarbeten (PKWiU 72)GTU_12
12.10utbildning - utbildningstjänster (PKWiU 85)GTU_12
13Tillhandahållande av transport- och lagerhanteringstjänster - Avsnitt H i PKWiU 2015-symbolen 49.4, 52.1, dvs:GTU_13
13.1vägtransport av varor och tjänster relaterade till flyttningar (PKWiU 49.4), inklusive:GTU_13
13.1.1vägtransport av gods (PKWiU 49.41.1):GTU_13
13.1.1.1vägtransport av gods med lastbilar - kylbilar (PKWiU 49.41.11)GTU_13
13.1.1.2vägtransport av oljeprodukter med tankfartyg (PKWiU 49.41.12)GTU_13
13.1.1.3vägtransport av andra vätskor och gaser med tankfartyg (PKWiU 49.41.13)GTU_13
13.1.1.4vägtransport med fordon avsedda för transport av gods i containrar (PKWiU 49.41.14)GTU_13
13.1.1.5vägtransport med fordon avsedda för transport av torra bulkgods (PKWiU 49.41.15)GTU_13
13.1.1.6vägtransport med fordon avsedda för transport av levande djur (PKWiU 49.41.16)GTU_13
13.1.1.7vägtransport av gods med fordon som drivs av mänskliga muskler eller dras av djur (PKWiU 49.41.17)GTU_13
13.1.1.8vägtransport av postförsändelser (PKWiU 49.41.18)GTU_13
13.1.1.9annan vägtransport av gods (PKWiU 49.41.19)GTU_13
13.1.2hyra av lastbilar med förare (PKWiU 49.41.2)GTU_13
13.1.3borttagningstjänster (PKWiU 49.42.1):GTU_13
13.1.3.1flytttjänster som tillhandahålls till hushåll (PKWiU 49.42.11)GTU_13
13.1.3.2andra borttagningstjänster (PKWiU 49.42.19)GTU_13
13.2lager och lagring av varor (PKWiU 52.1), inklusive:GTU_13
13.2.1lager och lagring av frysta eller kylda varor (PKWiU 52.10.11)GTU_13
13.2.2lagring och lagring av vätskor och gaser (PKWiU 52.10.12)GTU_13
13.2.3lagring och lagring av spannmål och spannmål (PKWiU 52.10.13)GTU_13
13.2.4lager och lagring av andra varor (PKWiU 52.10.19)GTU_13
English