Hoppa till huvudinnehåll Gå till sökning

Ledningsredovisning

ekonomisk redovisning Lednings- och rapporteringsområde
Ta optimala drifts- och utvecklingsbeslut
Kontrollera processerna och genomförandet av planer och budget Identifiera hot och minimera risknivån i ditt företag

SERVICEOMRÅDE:

 1. Vi förbereder resultatuppsättningar efter kundens behov, till exempel:

kostnadsbudgetering; analys av resultat uppdelade efter konstruktion, projekt, filialer, etc., specifikation av kostnader per typ; analys av sammanlagda utgifter för anställda.

 1. Vi utarbetar alla rapporter anpassade efter kundens förväntningar baserat på de senaste BI-lösningarna.
 2. Vi utarbetar betalningsberäkningar / avvecklingsspecifikationer.
 3. Vi utarbetar månatliga balansräkningar och resultaträkningar.
 4. Vi förbereder månatliga kostnadsberäkningar.
 5. Vi erbjuder skatt och ekonomisk konsultation.
 6. Vi stöder företag inom området arbetsrätt och personaladministration.
 7. Vi utarbetar rapporter och förbereder dataanalyser inom löneadministration.
 8. Vi upprättar årsredovisningar som täcker:
  • balansräkning,
  • resultaträkningen,
  • kassaflödesanalys,
  • redovisning av förändringar i eget kapital,
  • ytterligare information och förklaringar.
 1. Vi utarbetar ledningsrapporter om aktiviteterna med analys:
  • ekonomisk ställning,
  • skuld och skuldtjänst,
  • finansiell likviditet inklusive kassaflödeskonto,
  • inkomst och lönsamhet.
 1. Vi förbereder CSO-rapporter - vi driver CSO-webbplatsen inom anställningsrapporter.
 2. Vi utarbetar CSO-rapporter i enlighet med myndighetens krav inom redovisningsrapporter och alla andra om företaget är valt av CSO för granskning (vi stöder CSO: s webbplats).
 3. Vi förbereder PFRON-rapporter - vi driver PFRON-webbplatsen.
English