Hoppa till huvudinnehåll Gå till sökning

Finansiell och skatteregistrering

SERVICEOMRÅDE:

 1. Vi utvecklar och utarbetar en redovisningsprincip med företagets kontoplan som är anpassad till företagets informations- och rapporteringsbehov, inklusive:
  • vi ställer in detaljnivån för kostnadsgruppering,
  • vi väljer alternativet att spela in och reglera kostnader,
  • vi sätter omfattningen av analytiska poster,
  • vi sätter metoder för värdering av tillgångar och skulder,
  • vi sätter väsentlighetströskeln när vi väljer acceptabla förenklingar,
  • vi skapar inventeringsförfaranden,
  • vi skapar ett organisationsschema för dokumentflöden.
 1. Vi håller hela eller rörliga kostnader, beräkningar.
 2. Vi fastställer metoder för att mäta intäkter och kostnader från långsiktiga kontrakt.
 3. Vi väljer värderingsmetoder för handel med varor.
 4. Vi har bokföringsböcker (aktuella inmatningar av dokument i systemet).
 5. Vi håller register över momsförvärv och register över momsleveranser och utarbetar och skickar in momsdeklarationer, JPK-filer och EU-momsöversikt.
 6. Vi håller ett register över anläggningstillgångar, ställer avskrivningsgrader och gör avskrivningar på avskrivningar.
 7. Vi utarbetar månatliga redovisningar av omsättning och saldo.
 8. Vi håller regelbundet en uppskattning av betalningar för att möjliggöra granskning av fordringar och skulder med deras betalningsdatum (från de tidigaste till de senaste betalningsdagarna, uppdaterade i enlighet med kundens behov).
 9. Vi gör det möjligt att skicka dokument elektroniskt.
 10. Vi kontrollerar regelbundet det faktiska tillståndet för tillgångar och skulder med lager, organiserar och övervakar lager.
 11. Vi fastställer det ekonomiska resultatet i slutet av varje månad.
 12. Vi beräknar förskott på inkomstskatter.
 13. Vi informerar dig om datum och belopp för betalning av offentligrättsliga skulder.
 14. Vi samlar in och lagrar redovisningsbevis och annan redovisningsdokumentation tills godkännandet av bokslutet för rapporteringsperioden.
EnglishpolskaSwedish