PRF Financial Shield - plikt stödmottagare av programmet för små och medelstora företag är leverans av dokument bekräftande, den personen, som accepterade subventionen och gjorde en viljedeklaration för att avsluta den på entreprenörens vägnar hon hade rätt eller bemyndigad att företräda mottagaren.

PFR-bidrag - tidsfrist för leverans av dokument:

Dokument måste skickas in senast den 31.12.2020 december XNUMX. I annat fall är mottagaren skyldig att återbetala hela subventionen, oavsett om villkoren för återbetalning av en lägre subvention är uppfyllda.

Hur man tillhandahåller dokument:

För tillhandahållande av dokument är det bäst att kontakta bankens rådgivare genom vilken subventionen ingicks.

Vilka handlingar måste lämnas in:

Beroende på t.ex. ett av följande dokument måste tillhandahållas på stödmottagarens juridiska form:

För kapitalföretag och partnerskap:

Avtal med PFR ingått av en ledamot i bolagets styrelse med rätt till oberoende representation
 1. Fullständigt utdrag ur det nationella domstolsregistret som genererades samma dag som handlingarna lämnades in till banken, förutsatt att den person som undertecknade ansökan / överklagandet om subvention hade rätt att företräda mottagaren självständigt samma dag som ansökan / överklagandet lämnades in, i enlighet med utdraget från det nationella domstolsregistret.
Avtal med PFR ingått av en fullmakt eller en styrelseledamot utan oberoende representation
 1. Fullmakten undertecknades med en kvalificerad elektronisk signatur i enlighet med mottagarens representation.
 2. Fullständigt utdrag ur det nationella domstolsregistret som skapats samma dag som handlingarna skickas till banken.

(Varning! Datumet för undertecknandet av fullmakten måste föregå datumet för inlämnande av bidragsansökan och varje ansökan om överklagande)

eller i avsaknad av fullmakt

 1. Deklarationen undertecknas med en kvalificerad elektronisk signatur i enlighet med mottagarens representation.
 2. Fullständigt utdrag ur det nationella domstolsregistret som skapats samma dag som handlingarna skickas till banken.

För enmansföretag:

Kontraktet med PFR ingicks oberoende av ägaren av företaget:
 1. CEIDG-utskrift som genererades samma dag som CEIDG-utskriften levererades till banken, förutsatt att den person som undertecknade ansökan / överklagandet om subvention fick tillstånd att självständigt företräda mottagaren i enlighet med CEIDG-utskriften.
Avtal med PFR ingått med fullmakt:
 1. Fullmakten undertecknad med en elektronisk signatur kvalificerad av ägaren.
 2. CEIDG-utskrift genereras samma dag som CEIDG-utskriften levereras till banken.

(Varning! Datumet för undertecknandet av fullmakten måste föregå datumet för inlämnande av bidragsansökan och varje ansökan om överklagande)

eller i avsaknad av fullmakt

 1. Deklarationen är undertecknad med en elektronisk signatur som är kvalificerad av ägaren.
 2. CEIDG-utskrift genereras samma dag som CEIDG-utskriften levereras till banken.

För civila partnerskap:

 1. Fullmakten undertecknades med en elektronisk signatur som kvalificerades av alla partners som representerade företaget vid tidpunkten för undertecknandet av fullmakten.
 2. Utskrifter / fullständiga utdrag från CEIDG / KRS för varje partner som skapas samma dag som dokumenten skickas till banken.

(Varning! Datumet för undertecknandet av fullmakten måste föregå datumet för inlämnande av bidragsansökan och varje ansökan om överklagande)

eller i avsaknad av fullmakt

 1. Deklarationen undertecknad med en elektronisk signatur kvalificerad av alla partner som företräder företaget vid tidpunkten för undertecknandet av deklarationen.
 2. Utskrifter / fullständiga utdrag från CEIDG / KRS för varje partner som skapas samma dag som dokumenten skickas till banken.

Ladda ner deklarationsmallen

VIKTIGT!

I avsaknad av en kvalificerad elektronisk signatur - deklarationen och fullmakten bör undertecknas skriftligen med signaturer certifierade av en notarie.