BDO-register för enheter som introducerar produkter, förpackade produkter och avfallshantering

Brist på inträde i BDO-registret är föremål för ett administrativt bötesbelopp från 5.000 1.000.000 PLN till XNUMX XNUMX XNUMX PLN och den straff som åläggs av domstolen - fängelse eller böter.

Från 01 januari 2020 kommer företag som genererar avfall och inte kommer att registreras i BDO-registret inte att kunna överföra detta avfall till mottagaren och utfärda avfallskort i elektronisk form. Pappersavfallskortet fungerar inte längre.