Hoppa till huvudinnehåll Gå till sökning

IT-administration

Skjut Betala digital säkerhet till specialister IT-ADMINISTRATIONSOMRÅDE
Håll dina dokument alltid till hands Dra nytta av de senaste lösningarna som finns tillgängliga på marknaden

IT-ADMINISTRATION

SERVICEOMRÅDE:

 1. Vi tillhandahåller IT-övervakning och tar bort fel och fel för IT-nätverket och serversystemen.
 2. Vi underhåller maskinvara och programvara.
 3. Vi övervakar och administrerar datornätverk, servrar och internettjänster.
 4. Vi övervakar och administrerar datasäkerhetssystem.
 5. Vi administrerar och övervakar korrekt funktion av domänserver och funktionen för användarautentiseringsmekanismer.
 6. Vi installerar system- och applikationsprogramvara på datorer.
 7. Vi installerar och hanterar antivirusprogram.
 8. Vi tillhandahåller konsulttjänster, inklusive genom att delta i verk relaterade till köp av datormaskinvara och programvara.
 9. Vi håller register över hårdvara och mjukvara.
 10. Vi stöder användare i användningen av system- och applikationsprogramvara samt dator- och kringutrustning.
 11. Vi förbereder dokumentation av ändringar som introducerats i system som har en direkt inverkan på dess funktionalitet.
 12. Vi arbetar med externa specialister inom installation, konfiguration och reparationsarbete.

DIGITALISERING AV DATA

TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR REDOVISNINGSKUNDER:

 1. Vi ger åtkomst till företagets moln.
 2. Vi tillhandahåller OCR-programvara för att läsa papper och elektroniska fakturor och kommunikation med klienten, inklusive:
  • elektroniskt dokumentarkiv,
  • avancerad sökmotor för dokument,
  • snabb förhandsvisning av dokument,
  • dokumentkategorisering,
  • grundrapporter baserade på skannade dokument,
  • tillgång till programmet på engelska och tyska.
 1. Vi erbjuder fri tillgång till faktureringsprogrammet och teknisk support vid dess användning.
English